Распоред наставе на РТС 3

РТС Планета

Моја школа

Организација наставе

У матичној школи настава се држи у два засебна објекта – за више и ниже разреде. Настава се одвија на српском језику. Школа тренутно има 120 ученика у 16 одељења. Школе у Памбуковици и Домиру раде као осмогодишње школе, док су издвојена одељења у Слатини, Чучугама и Радуши четворогодишње школе.

У школској 2021/22.години, према сагласности Министарства просвете од 06.09.2021.године, у школи се настава одбија према основном моделу- моделу непосредног рада у школи. Дневно се држи 5 часа непосредног рада за млађе разреде, 6 часова непосредног рада за старије разреде. Часови трају 45 минута. Неопходно је поштовање свих мера превенције од ковида-19.

Као обавезни изборни предмети у школи се држе: верска настава, грађанско васпитање, руски језик, енглески језик.

Као изборна настава, односно слободне активности у школи се држи хор и оркестар, цртање, сликање и вајање, свакодневни живот у прошлости и чувари природе у старијим разредима.

Од 2019/20. године, само у матичној школи У Памбуковици се реализује пилот пројекат Министарства просвете "Обогаћени једносменски рад у настави", који се реализује након редовне наставе кроз слободне активности.

У матичној школи у Памбуковици настава почиње у 8:00 часова, и издвојеним одељењима у Докмиру, Чучугама, Радуши и Слатини настава се одвија у једној смени са почетком у 7:35 часова.

Школска кухиња са трпезаријом у матичној школи за ученике целе школе припрема доручак, од 2019/20. године у оквиру пројекта "Обогаћени једносменски рад у настави" и ручак за ученике матичне школе.

У школи је бесплатан превоз за све ученике захваљујући средствима Општине Уб.

Укупан број ученика према школама и разредима

Разред

Матична

школа

И.О.

Докмир

ИО

Слатина

И.О.

Радуша

И.О.

Чучуге

Свега

ученика

св св св св св св
I  8 0 5 1 1 15
II  8 1 1 1

2

15
III  4 0 1 1 3 9
  IV  12 1 0 1 1 15
II-IV  24 2 2 3 8 39
I- IV  32 2 7 4 9 54
V-1,2 10 6  16
VI-1,2  14 3 17
VII-1,2  9 4 13
VIII-1,2  15 7 22
V-VIII 48 18  66
II-VIII  72 20  105
I-VIII  80 20  120

Измењено 27. 9. 2021

Menu