РТС Планета

Чувам те

Историја

Одлуку о стварању Основне школе у Памбуковици донело је Српско Краљевско министарство просвете и црквених послова Актом под ред.бр. ПБР 15771 од 15.септембра 1898. године коју је потписао лично министар. Четворогодишњу школу, смештену у кућу Ђоке Јоцића, похађали су ђаци из Памбуковице и Радуше. Претпоставља се да је школа имала 60 ученика. Прва школска зграда, са две учионице и учитељским станом, подигнута је 1902. године.

Од 1953. године, школа почиње да ради као осмогодишња. Школа добија нову зграду 1965. године, а 1978. године се гради школска кухиња. Својим решењем бр. 02-7192 од 01.11.1967. године, Скупштина општине Уб оснива школу "Тамнавски партизани". Исте године, школи у Памбуковици се припаја и школа у Докмиру. Школа добија реон који има и данас, са издвојеним одељењима у Слатини, Радуши, Чучугама и Докмиру. Исте године, школу похађа укупно 620 ученика.

Школа врши промену назива 2004. године у Основна школа "Свети Сава" и та промена бива уписана у Решење Трговинског суда у Ваљеву под бројем Фи 1020/04 од 20.09.2004. године. Данас, укупно са издвојеним одељењима, школа има 144 ученика. Преуређењем учитељских станова 2012. године, школа у Памбуковици добија четири учионице за ниже разреде, и од тог момента настава се одвија у једној смени. Од 2014/15. године, школа добија и фискултурну салу.

Измењено 22. 1. 2016

Menu