РТС Планета

Моја школа

Контакт

Основна школа "Свети Сава"

Адреса: бб, 14213, Памбуковица

Телефон: 014/481-108; 014/481-262

Рачун: 840-617660-42

ПИБ: 101352036

Мејл:  ossvetisavapambukovica@gmail.com

Измењено 26. 8. 2022

Menu