Распоред наставе на РТС 3

РТС Планета

Моја школа

Школске активности

 Динамика рада у току школске 2020/2021. године

Датум Активност
21.08.2020. Седница Одељенских већа и Наставничког већа
28.08.2020. Одржана седница Наставничкогвећа
01.09.2020. Почетак школске 2020/2021. године
10.09.2020. Родитељски састанак свих разреда
15.09.2020. Седница Наставничког већа; седница Школског одбора
15.09.2020. Седница Савета родитеља
07-13.10.2020. Дечија недеља
27.10.2020. Посета Сајму књига
06.11. 2020. Седница Одељенских већа и Наставничког већа
07.11. 2020. Родитељски састанак свих разреда
08.11.2020. Дан просветних радника
09-10.11.2020. Државни празник Примирје у Првом светском рату
31.12.2020. Новогодишња журка
26.01.2021. Седница Одељенских већа и Наставничког већа
26.01.2021. Седница Савета родитеља
26.01.2021. СедницаШколскогодбора
29.01.2021. Родитељски састанак свих разреда и подела књижица

31.12.2020. – 08.01.2021;

29.01.-16.02.2021.

Зимски распуст
27.01.2021. Прослава Светог Саве
15-16.02.2021. Државни празник Сретење
26-27.03.2021. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда
29.03-10.04.2021. Пролећни распуст
09.04.2021. Седница Наставничког и  Одељенског већа
09.04.2021. Седница Савета родитеља
09.04.2021. СедницаШколскогодбора
01.05.2021. Празник Први мај
19.05.2021. Дан школе
Мај Ексурзија ученика старијих и млађих разреда (у случају прекида пандемије ковида-19)
28.05.2021. Седница Наставничког и  Одељенског већа осмих разреда
04.06.2021. Крај године за ученике осмог разреда
10.06.2021. Седница Наставничког и  Одељенског већа свих разреда
11.06.2021. Седница Савета родитеља; седница Школског одбора
18.06.2021. Крај школске године; Мала матура ученика осмих разреда
21-23.06.2021. Завршни испит ученика осмог разреда
24.06.2021. Седница Наставничког већа
28.06.2021. Видовдан; Родитељски састанак свих разреда; подела сведочанстава

Измењено 23. 9. 2020