РТС Планета

Чувам те

Запослени

Послови руковођења

 

рб Презиме и име Радно место
1. Ана Гајић

директор

 

Општи, административни и финансијски послови

 

рб Презиме и име Радно место
1. Деан Веселиновић Секретар
2. Љубица Перић Шеф рачуноводства

 

Стручни сарадници

 

рб Презиме и име Радно место
1. Николић Бојан Педагог
2. Кузмановић Сања Библиотекар

једносменски рад

 

Наставници разредне наставе

 

Презиме и име Радно место
1. Марија Јовановић Разредна настава
Једносменски рад
2. Владисављевић Љиљана Разредна настава
3. Славица Марјановић
Разредна настава; једносменски рад
4. Катарина Радовановић Разредна настава
5. Ранисављевић Ненад Разредна настава
6. Милица Ранисављевић
Разредна настава
7. Марија Ђукановић
Разредна настава
Једносменски рад

 

Наставници предметне наставе

 

Рб Презиме и име

Наставна

област

Разред и одељење

у којима предаје

1. Душан Смоловић Српски језик V1, VI1, VII1, VIII1
2. Марија Лазић Српски језик V2, VI2, VII2, VIII2
3. Светлана Вучићевић Руски језик V1,2 VI1,2VII1,2VIII1,2
Енглескијезик V1,2
4. Мина Медић Енглескијезик VI1,2VII1,2VIII1,2
5. Магдалена Јосиповић Енглески језик

Слатина I3-II3-IV3

II1-IV1

6. Марија Вучићевић Ликовна култура VI1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
7. Марија Божанић Музичка култура V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2
8. Небојша Вулићевић
Историја V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
Једносменски рад V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
9. Катарина Божић Географија V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
10. Синиша Бјеговић Техника и технологија V1,2 VI1,2VII1VIII1
Физика VII1VIII1
Предузетништво VII1VII2
11. Љиљана Мијаиловић Математика V1,VI1, VII1, VIII1
Информатика V1,VI1, VII1, VIII1
12. Владимир Перић Математика V2, VI2, VII2, VIII2
Информатика V2, VI2, VII2, VIII2
13. Сања Удовичић
Физика VI2-1, VII2, VIII2
Техника и технологиј VII2, VIII2
14. Јасмина Ковачевић Хемија VII2, VIII2
15. Јулијана Терзић
Хемија VII1, VIII1
16. Зоран Јаковљевић Физичко и здравствено васпитање V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2
Физичке активности V1,2VI1,2
17. Миливоје Крстивојевић
Веронаука V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2
18. Марија Аничић Биологија V2VI2, VII2, VIII2
19. Јасмина Марковић Енглески језик V2VI2, VII2, VIII2
20. Весна Бошковић
Биологија V1, VI1, VII1, VIII1
Једносменски рад V1, VI1, VII1, VIII1
Домаћинство VIII1,2
 

 

Помоћно особље

 

Рб. Презиме и име Радно место
1. Вера Вукосављевић чистачица
сервирка
2 Петровић Горан Чистачица
3. Гордана Божић
Домар
Чистачица
4. Илић Миломир Чистачица
5. Ђокић Љубица Кувар
Чистачица
6. Вера Михајловић
Чистачица
7. Милена Поповић Чистачица
8. Милка Ковачевић Домар
Чистачица

Измењено 8. 5. 2024