Распоред наставе на РТС 3

РТС Планета

Моја школа

Прописи и документација

Правна и педагошка документација.

Више..

Огласи

Текући огласи, јавне набавке, конкурси, итд...

Више..

Упис у први разред

Потребна документација.

Више..

Мере заштите здравља ученика и запослених основне школе

          1) Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини

   Пре почетка школске године биће организована Webinar едукација школског особља о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.

   Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.

   Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе

 

2) Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину

   Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

   Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.

   Наставно и ненаставно школско особље да провере телесну температуру пред полазак у школу.

 

3) Одржавање физичке дистанце

   Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.

   Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.

   Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања. Поставити видна обавештења/постере о одржавању физичке дистанце.

   Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.

   Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл.

   Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће и реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови организују у сали за физичко обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничкe предметe (справе, лопте и сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.

   Саветовати ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду стрпљиви и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2 по ученику. Уколико је могуће, организовати наставу са мањим бројем ученика.

   У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.

   Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

   Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.

   Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

   Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.

 

4) Ношење маски

Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске

Ученици:

   Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

   Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

   Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

   Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

   Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

 

5) Редовно прање руку

   Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. Демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу.

   Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

   Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника).На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице).

  

6) Редовно чишћење школске средине

Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе...) и свежих раствора средстава којима се чисти.

 

7) Редовно проветравање свих просторија

   Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.

   Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање отворених прозора и током трајања наставе.

 

8) Исхрана ученика у школи

   Уколико школа организује исхрану ученика, потребно је:

− да се оброци служе у трепезарији или учионицама (само уколико школа нема трпезарију)

− да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно два метра, у сваком правцу.

− пре јела обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна. − да деца оперу руке пре јела.

− деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

Menu
Menu